Ο χορός της ομάδας μας

Τα παιδιά αφού χορέψουν το τραγούδι “The Skeleton Dance” και εξοικειωθούν βιωματικά με τις αντίστοιχες οδηγίες-πάνω -κάτω -αριστερά-δεξιά θα εκπαιδεύσουν τη μικρή μας Beebot να μάθει και αυτή να χορεύει χρησιμοποιώντας κάρτες κίνησης από το”The Skeleton Dance” με βελάκια και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις τόσο κωδικοποίησης όσο και αποδικωποίησης ώστε να οδηγήσουν το μικρό επιδαπέδιο ρομπότ Beebot, να ανακαλύψει τις αντίστοιχες κάρτες ακολουθώντας εντολές.

EU Code Week 2020-Our Team’s Dance 2