Η Βιβλιοθήκη μας

Από τα μονοπάτια της φαντασίας*… ξεκινήσαμε και πλέον διαθέτουμε μια σύγχρονη ψηφιακή βιβλιοθήκη στην οποία αποτυπώνονται και καταγράφονται όλοι οι τίτλοι βιβλίων που διαθέτουμε στο σχολείο μας. Η διαδικασία αυτή εκτός από την  δυνατότητα εύκολης αναζήτησης, περιλαμβάνει την περιγραφή με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα των βιβλίων, αλλά και την ψηφιακή διαχείριση μιας δανειστικής βιβλιοθήκης με σύγχρονους όρους.

Επισκεφθείτε τη Σχολική μας Βιβλιοθήκη.

Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Τρίπτση, εκπαιδευτικό Πληροφορικής στο ΕΠΑΛ Έδεσσας, για τη δημιουργία και τη δωρεάν διάθεση της εφαρμογής MyLib στην οποία έχουμε βασιστεί.

[*Υλοποίηση μέσα από το 1ο σχέδιο δράσης: “Από τα μονοπάτια της φαντασίας…”-σχ.έτος:2021-2022]