Ο χορός της ομάδας μας

 

Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε χορογραφίες χρησιμοποιώντας το τραγούδι The Skeleton Dance. Φωτογραφήσαμε τις κινήσεις που εμφανίζονται στο βίντεο του τραγουδιού και δημιουργήσαμε κάρτες με τις φιγούρες του χορού.

Ένα παιδί γίνονταν ο χορογράφος και επέλεγε μια ομάδα 5 παιδιών αλλά και τις κάρτες που ήθελε να χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει μια χορογραφία και τις έβαζε σε μια σειρά. Στη συνέχεια τις έδειχνε στην ομάδα και τα παιδιά χόρευαν ακολουθώντας τις ίδιες κινήσεις με την ίδια σειρά.

Στη συνέχεια, κωδικοποιήσαμε 6 από τις κάρτες με τις χορευτικές κινήσεις και τις αντικαταστήσαμε με σχήματα και βέλη. Ένα παιδί έκανε τον χορογράφο-προγραμματιστή και έγραφε τον κωδικό με τα σχήματα στον πίνακα. Η υπόλοιπη τάξη διάβαζε τον κώδικα, έβλεπε και τον πίνακα αναφοράς και χόρευε.

EU Code Week 2020-Our Team’s Dance 1