Πάλι μας πρόλαβαν τα νέα μέτρα και δεν προλάβαμε να αποχαιρετίσουμε τα παιδιά μας!! Έτσι φτιάξαμε αυτό το blog https://blogs.e-me.edu.gr/hive-2-Kindergarten/ για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε ιδέες, δραστηριότητες τόσο οι εκπαιδευτικοί μεταξύ μας, όσο και να επικοινωνούμε ασύγχρονα με τα παιδιά, για να καλύψουμε την ανάγκη μας για επικοινωνία όσο είναι δυνατό-μιας και η φυσική παρουσία όλων στην τάξη δεν αντικαθίσταται με κανένα άλλο μέσο, αλλά και να ενισχύσουμε κίνητρα για εξερεύνηση και γνώση.

Η ανάγκη για επικοινωνία αποτελεί χαρακτηριστικό κάθε ανθρώπου γιατί θέλει να εξωτερικεύσει σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες και πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους  και μέσα όπως σύμβολα, προφορικό και γραπτό λόγο, κίνηση, εικόνες, μουσική, τέχνη, τεχνολογία.

Τα τελευταία χρόνια  το τοπίο της επικοινωνίας στην εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς. Η έννοια του παραδοσιακού «γραμματισμού», ο οποίος περιοριζόταν στον προφορικό λόγο, τον γραπτό και την ανάγνωση, αντικαθίσταται σήμερα από τον όρο «πολυγραμματισμός» όπου  ένα νόημα και η μετάδοσή του κατασκευάζονται  πολυτροπικά.

Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως μέσω Ίντερνετ, το eLearning δηλαδή, αλλάξει το τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων παροχής διδασκαλίας για εκπαίδευση από απόσταση, τα Σύγχρονα και τα Ασύγχρονα.

Η Σύγχρονη Εκπαίδευση απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Το πλεονέκτημά της είναι ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται σε “πραγματικό χρόνο”, και κατά την διάρκειά της μπορούν να ανταλλάσσουν εκτός από απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό και

Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση που δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό.

Παγώνα Μαζιώτη

 

 

 

Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευση- Eme