Σύντομες πληροφορίες για τα Σχέδια Δράσης.

Σχέδια Δράσης για το σχ. έτος 2022-2023.

Διαβάστε εδώ ποια σχέδια δράσης υλοποιήθηκαν το σχ. έτος 2022-2023 σε συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας .

Σχέδια Δράσης για το σχ. έτος 2021-2022.

Διαβάστε εδώ ποια σχέδια δράσης υλοποιήθηκαν το σχ. έτος 2021-2022 σε συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας .