Ο χορός της ομάδας μας

Η ομάδα μας επέλεξε να παρουσιάσει την κωδικοποίηση των φωνών μας και τα βήματά μας στην τάξη με βέλη και χρώματα. Στην αρχή επιλέξαμε το επάνω βέλος για τη δυνατή φωνή και το κάτω βέλος για τη χαμηλή φωνή. Στη συνέχεια κωδικοποιήσαμε τα βέλη με χρωματικές κουκκίδες. Πράσινο (ως φανάρι κυκλοφορίας) για τη δυνατή φωνή και κόκκινο για τη χαμηλή φωνή. Παρουσιάζουμε επίσης μια μαύρη παύλα ως παύση. Μόλις συνειδητοποίησαν την κωδικοποίηση, τα παιδιά άρχισαν να δημιουργούν τους δικούς τους κωδικούς στον πίνακα και επέλεξαν έναν φίλο να τους «διαβάσει». Παίξαμε πολλές φορές και στη συνέχεια η ομάδα μας είχε την ιδέα να αντικαταστήσει τις φωνές μας με τα βήματά μας. Πράσινο για μεγάλα σκαλοπάτια, κόκκινο για μικρά σκαλοπάτια και μαύρο για ακινησία. Ο επόμενος στόχος μας είναι να χορέψουμε μπροστά και πίσω με μεγάλα και μικρά βήματα.

 

EU Code Week 2020-Our Team’s Dance 3