Το αριστείο για τη συμμετοχή μας στην Εβδομάδα Κωδικοποίησης 2019. Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε σε 3 προγράμματα “eTwinning STEM” Yes!!!”I Can Do It!!”, “Pixel Art and Math“και “eTreeHungers’Maze” και πραγματοποίησε 18 δράσεις!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, στους γονείς και στις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, για την ενθουσιώδη συμμετοχή και προσπάθεια!

Αριστείο για την συμμετοχή μας στο Code Week 2019