Γνωρίζουμε τους εταίρους μας

Παρουσίαση του σχολείου μας στους εταίρους

Στο ξεκίνημα του προγράμματος πραγματοποιούμε δράσεις που στοχεύουν στην γνωριμία των σχολείων-μελών. Δημιουργήσαμε βίντεο που παρουσιάζουν την πόλη μας και την σχολική μας μονάδα. 

 

 

 

 

Γνωρίζουμε τις περιοχές των εταίρων μας και τους παρουσιάζουμε το σχολείο μας -Mr. Pythagoras and Miss Αrithmeticoy