Χαρούμενο Σχολείο- Felice scuola-Happy School Stay Home Be Safe- eTwinningSTEM “Yes, I can do it!!!”

Τα συνεργαζόμενα σχολεία μας με το κλείσιμό τους πανευρωπαϊκά, με τη συνεργασία όλων των εταίρων, για να διατηρήσουν τα παιδιά, οι γονείς και η εκπαιδευτικοί τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, αλλά και για να ενισχύσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα, δημιούργησαν ένα υποπρόγραμμα μέσα στο eTwinning STEM “Yes!! I Can Do IT” πρόγραμμά μας με τίτλο «Happy School-Χαρούμενο Σχολείο-Felice Scola»

Το σύνθημά μας!!

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας!!

 

 

 

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως- Χαρούμενο Σχολείο- Felice scuola-Happy School Stay Home Be Safe- eTwinningSTEM “Yes, I can do it!!!”