Την τελευταία ημέρα του σχολικού έτους παραλάβαμε και επίσημα την τιμητική πλακέτα και τη σημαία για το σχολείου μας σε αναγνώριση των eTwinning STEM δράσεων μας.

 και ενημερωθήκαμε από την ΕΥΥ eTwinning, ότι το σχολείο μας έχει επιλεγεί για τη δράση STEM 2.0 για την επόμενη σχολική χρονιά 2019-2020, παρέχοντας μας υλικό για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

eTwinning School -Η τιμητική πλακέτα του σχολείου μας