Ευχαριστούμε τους γονείς

Ευχαριστούμε τους γονείς

Χάρη στη σημαντική ενεργό συμμετοχή των γονέων δημιουργήσαμε στο σχολείο μας ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με πολλές εκπλήξεις. Ευχαριστούμε όλους τους γονείς από το Σύλλογο Γονέων που με την καθημερινή τους παρουσία και προσφορά συνέβαλαν με χαμόγελο στις δράσεις μας. Επιπλέον, ευχαριστούμε