Εσωτερικοί Κανονισμοί για το σχ. έτος 2019-2020

Αγαπητοί γονείς, Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που ενέκριναν

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Αγαπητοί γονείς, Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που ενέκριναν

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας) δείτε

Τα δικαιώματα σε ένα παιχνίδι

Στον ιστότοπο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους σαν ΕΣΕΝΑ, έχεις την δυνατότητα να παίξεις παιχνίδια, να δείς βίντεο και κόμικς και να μάθεις ποια είναι τα δικαιώματά σου. Ο Όλι, η Άννα