Γνωρίζουμε τις γραμμές, τα είδη τους. Εντοπίζουμε στο φυσικό περιβάλλον τα σημεία και τις γραμμές, φτιάχνουμε διαδρομές και αποτυπώνουμε ιστορικά μνημεία του τόπου μας.

 

Παίζοντας με τις γραμμές-eTwinning Mr Pythagoras and Miss Arithmetic