Στα Νηπιαγωγεία μας, για το σχολικό έτος 2017/18, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 1α, του άρθρου 10 του ν. 2327/95, ΦΕΚ156/1995 Α’.
Δείτε την ανακοίνωση εδώ:
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Ανακοίνωση Εγγραφών στο 22ο & 2ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας