Δημιουργούμε puzzle με την μασκότ της τάξης και τα παιδιά προγραμματίζουν την Beebot ώστε να τοποθετήσει σωστά τα κομμάτια που λείπουν. Έπειτα γίνονται τα ίδια ρομπότ και προγραμματιστές και δημιουργούν το puzzle.

eTwinningSTEM “Yes!! I Can Do It!!”/Code Week 2019-Γίνε Ρομπότ και φτιάξε το Puzzle!!!