Ο χορός της ομάδας μας

Με αφόρμη το τραγούδι “παίζω με τα χρώματα” του Μ. Φιλιππάκη, οπτικοποιούμε τις κινήσεις που προτείνει το τραγούδι, τις συσχετίζουμε με τα χρώματα και παίζουμε, με ή χωρίς τη μουσική. Στη συνέχεια δημιουργούμε δικά μας μουσικά μοτίβα αντιστοιχώντας τις κάρτες κίνησης με το αντίστοιχο χρώμα.

EU Code Week 2020-Our Team’s Dance 5