Παρατηρούμε και μετράμε την ηλικία των δέντρων της αυλής μας

 

Χρησιμοποιούμε μέτρο και σκοινί για να μετρήσουμε τους κορμούς και μετά συγκρίνουμε τους δυο τρόπους μεταξύ τους για να δούμε εάν έχουμε τα ίδια αποτελέσματα

Μετράμε και την ηλικία ενός κορμού σε φύλλο εργασίας και συμπληρώνουμε το ραβδόγραμμα

 

 

eTwinning “eTree:123 hug the trees with me”-Δραστηριότητες Νοεμβρίου