Ας συστηθούμε! etreehuggers από το 2ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας!

Παρουσίαση των παιδιών του 2ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας στα υπόλοιπα σχολεία- συνεργάτες του προγράμματος.

 

 

Ας συστηθούμε! etreehuggers από το 2ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας!