Τα παιδιά δημιουργούν μια ιστορία με τα story cubes. Έπειτα θα πρέπει να προγραμματίσουν τη Beebot να επαναλάβει την ιστορία προγραμματίζοντας την να ακολουθήσει στο χαλί τη σωστή σειρά των εικόνων της ιστορίας. Οι μαθητές  αναπτύσσουν δεξιότητες προσανατολισμού (Εκμάθηση κατεύθυνσης :πίσω-μπροστά-δεξιά –αριστερά). Επίσης μαθαίνουν πως δημιουργούνται προγράμματα σε ψηφιακές συσκευές όπως η Beebot και ότι χρειάζεται να δίνονται σαφείς οδηγίες για να εκτελούνται οι εντολές από ένα ρομπότ. Με αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιούν την διαφορά στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ, έρχονται σε επαφή με τους αριθμούς και σχήματα, μαθαίνουν να μετρούν και να δημιουργούν κώδικες με σύμβολα. Στο τέλος της δραστηριότητας δίνεται φύλλο εργασίας, όπου τα παιδιά αριθμούν τις εικόνες της ιστορίας με την σωστή τους σειρά.

eTwinningSTEM “Yes!! I Can Do It!!”/ Code Week 2019- φτιάχνω μια ιστορία/προγραμματίζω