Η δραστηριότητα με τίτλο “τα ρομπότ χορεύουν” ξεκινάει με μια διερευνητική συζήτηση για το τι είναι μια χορογραφία, πώς, πού και από ποιον οργανώνεται και υλοποιείται. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις. Τα παιδιά πειραματίζονται χορεύοντας με διάφορες κινήσεις και δημιουργούν τις δικές τους χορογραφίες στο τραγούδι “Γουστάρω να χορεύω”.

Στη δεύτερη φάση ένα παιδί-προγραμματιστής χρησιμοποιεί παζλ προγραμματισμού για να προγραμματίσει και να χορογραφήσει ένα παιδί-ρομπότ. Το παιδί-ρομπότ εκτελεί σε τετραγωνισμένο επιδαπέδιο περιβάλλον τις οδηγίες του προγραμματιστή. Εντοπίζονται και διορθώνονται σφάλματα.

Στην τελευταία φάση κάθε παιδί γράφει σε φύλλο εργασίας τον δικό του κώδικά, δημιουργεί τα δικά του σύμβολα, αν χρειάζεται, προκειμένου να διδάξει τη χορογραφία του σε προγραμματιζόμενο παιχνίδι (όπως το Bee bot). Τέλος, επιλέγουν το μουσικό κομμάτι της χορογραφίας, αναζητούν τρόπους για να αποδώσουν τις κινήσεις που δημιούργησαν τα ίδια (όπως η περιστροφή γύρω από τον εαυτό τους), προγραμματίζουν από την αρχή ολόκληρο τον κώδικα στο Bee bot, εκτελούν τον κώδικα και εντοπίζουν τυχόν σφάλματα.

eTwinningSTEM “Yes!! I Can Do It!!”-Code Week 2019-Τα ρομπότ χορεύουν!