Οι συναντήσεις θα γίνουν για το 1ο  Κτίριο την Δευτέρα στις 12 Οκτωβρίου 2020 και για το 2ο στις 14 Οκτωβρίου 2020 στις 7:00 μ.μ., θα σας σταλεί ο σύνδεσμος του δωματίου.

Ενημερωτική τηλε-συνάντηση εκπαιδευτικών και Γονέων & Κηδεμόνων