Αγαπητοί γονείς,

μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για τους μήνες Σεπτέμβριο- Οκτώβριο, όπως σχεδιάστηκε από τις νηπιαγωγούς, πατώντας εδώ:

Εκπαιδευτικό_Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου_Οκτωβρίου 2018

Οι στόχοι που αναφέρονται είναι ενδεικτικοί, δηλαδή μπορεί να τροποποιηθούν ή / και να εμπλουτιστούν καθώς η εκπαιδευτική πράξη αποτελεί μια δυναμική διαδικασία.  Στην περίπτωση αυτή κάποια από τα προγραμματισμένα θέματα μπορεί να πραγματοποιηθούν σε επόμενο χρονικό διάστημα.

Για τα θέματα που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό τα παιδιά μπορούν να φέρνουν εποπτικό υλικό (βιβλία, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο κ.ά.).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018