Το έργο “Αγγλικά για παιχνίδι και παιχνίδι για αγγλικά” διεγείρει την ανταλλαγή και την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω μιας πλήρους εμβάπτισης σε παιχνίδια και δραστηριότητες που διεγείρουν την αλληλεπίδραση μέσα από παιχνίδια ρόλων στην αγγλική γλώσσα, ομαδικές δραστηριότητες, σύνδεση, συναισθήματα και γνώσεις για να εμπνεύσει επικοινωνιακές δεξιότητες και κριτική σκέψη μέσω μάθησης με βάση το παιχνίδι.
Κάθε παιχνίδι έχει δυνατότητα μάθησης. Οι παιγνιώδεις βιωματικές δραστηριότητες διεγείρουν την περιέργεια των παιδιών, μέσω της προσέγγισης Total Body Movement (μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκμάθηση αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα), επιτρέποντάς τους, να αφομοιώσουν τους ήχους και τις λέξεις.

Το πρόγραμμα ενσωματώνεται στις κατευθυντήριες γραμμές του σχολικού προγράμματος 2020-21 και σε σχέση με την ενίσχυση του πλαισίου ως ενεργού σχολείου και της καλλιέργειας δεξιοτήτων του πολίτη του 21ου αιώνα, και ακολουθεί τις οδηγίες σύμφωνα με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Covid 19. Η αφήγηση είναι μέρος της μεθοδολογίας του έργου και ξεκινά με την ιστορία: “Γεια σας Φίλοι! Από την Rebecca Cobb με το συνεργαζόμενο Pre school Frat.lli Cervi Noverasco Italy. Το έργο λήγει τον Μάιο.

eTwinning “English for game and game for english”