Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του εθισμού στο διαδικτυακό παιχνίδι, είναι καλύτερα να λειτουργήσουμε προληπτικά.

Δεδομένης της τάσης των νέων παιδιών να ασχολούνται κυρίως με το διαδικτυακό παιχνίδι, σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία πρόληψης και αποκατάστασης διαδραματίζουν οι γονείς.  Ένα συχνό λάθος είναι η ανεξέλεγκτη χρήση υπολογιστών, tablets και smartphones από πολύ μικρή ηλικία, με την ταυτόχρονη ελλιπή διαπαιδαγώγηση σε δεξιότητες όπως η κοινωνικοποιήση, η αποσύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών με δραστηριότητες όπως το φαγητό ή οι έξοδοι ( βλέπουμε πολύ συχνά πια νήπια να ασχολούνται στα tablets με παιγνίδια σε εστιατόρια, παιδικές χαρές ή παραλίες).

  • Αρχικά λοιπόν, πρέπει να τεθούν σαφή χρονικά όρια ενασχόλησης με το διαδικτυακό ηλεκτρονικό παιχνίδι. Το “επί πόση ώρα και πότε” θα χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα πρέπει να ορίζεται αποκλειστικά από τους γονείς.
  • Παράλληλα οι γονείς πρέπει να θέτουν διεξόδους ενασχόλησης, δίδοντας περισσότερες ελευθερίες επικοινωνίας με φίλους, και ενεργοποιώντας νέα ενδιαφέροντα. Ακόμη και εάν υπάρχουν επιχειρήματα, ότι πλέον η επικοινωνία των νέων γίνεται διαδικτυακά, οι γονείς οφείλουν να θέσουν τα όρια. Στην προσπάθειά τους αυτή αρωγοί μπορούν τα είναι λογισμικά ελέγχου του χρόνου χρήσης του υπολογιστή.
  • Η ξεκούραση των ματιών ανά 20 λεπτά χρήσης του υπολογιστή μπορεί παράλληλα να βοηθήσει στο να μην επικεντρώνεται ο νέος στη συνεχή χρήση του υπολογιστή χάνοντας ουσιαστικά την επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Προτρέποντας λοιπόν οι γονείς τα παιδιά να κάνουν διάλειμμα κάθε μισή ώρα δράσης ουσιαστικά τα προστατεύουν από τον εθισμό με μία τόσο απλή διαδικασία. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση από το διαδικτυακό παιχνίδι, οι γονείς οφείλουν να απομακρύνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τον υπολογιστή από το χώρο δράσης του παιδιού ως ακραία τακτική, προκειμένου να αποτρέψουν τον εθισμό.
    • Το περιεχόμενο των παιχνιδιών που επιλέγουν τα παιδιά πρέπει να απασχολεί τους γονείς. Η αποτροπή ενασχόλησης με παιχνίδια που έχουν ως περιεχόμενο στρατιωτική δράση, μπορεί να προστατέψει από μελλοντικό εθισμό, καθώς μειώνονται δραματικά οι πιθανότητες εθισμού που προκαλούν σε μεγάλη κλίμακα η συγκεκριμένη ομάδα διαδικτυακών παιχνιδιών, προκαλώντας σύγχυση μεταξύ πραγματικού και φανταστικού.
    • Παράλληλα, η προτροπή ενασχόλησης με δραστηριότητες, προς τις οποίες οι νέοι έχουν φυσική κλίση μπορεί να προστατέψει από τον εθισμό στο διαδικτυακό παιχνίδι ή ακόμη και να τον απομακρύνει από αυτόν. Συγκεκριμένα νέοι με έφεση στον αθλητισμό ή στη μουσική, μπορούν να έχουν κίνητρο διάκρισης αφιερώνοντας χρόνο σε νέες δραστηριότητες μακριά από την οθόνη του υπολογιστή τους.
    • Η ενεργοποίηση παράλληλα κινήτρων σχολικής προόδου έχουν τη δυνατότητα να απομακρύνουν τους νέους από τον εθισμό τους στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα πολλές φορές είναι συνυφασμένη η κακή επίδοση με τάσεις διαδικτυακού εθισμού. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς  οφείλουν να ενεργοποιήσουν ζήλο ακαδημαϊκής προόδου προκειμένου οι σχολικές δραστηριότητες να περιορίσουν το χρόνο χρήσης ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας απομακρύνοντας τον κίνδυνο εθισμού.
  • Στη χώρα μας, παιδιά, έφηβοι και οι οικογένειές τους που έχουν εντοπίσει δυσκολίες όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου, μπορούν να απευθύνονται χωρίς χρέωση στη Γραμμή Βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15, του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που στελεχώνεται από εξειδικευμένους ψυχολόγους σε θέματα χρήσης-κατάχρησης διαδικτύου.

Αναφορές – Επιπλέον υλικό

Πηγή: seminars.eTwinning

Εθισμός στα διαδικτυακά παιχνίδια