ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2022-2023

Οι εγγραφές στα Δημοτικά σχολεία πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2022, επισημαίνονται τα εξής:
1. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται την ημέρα λήξης διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/ριας.

2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Φοίτησης το Νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία προσκομίζεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο Δημοτικό.

Τη Βεβαίωση φοίτησης μπορείτε να την παραλάβετε από το σχολείο την Τρίτη, 1-3-2022.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2022-2023